Izvršena uspešna tranzicija na nove verzije standarda ISO 9001:2015 i 14001:2015!
16. Decembar 2017
  Zebracon sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno izvršio tranziciju Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004, na nove revidirane verzije standarda, koji sada čine naš Integrisan menadžment sistem (IMS):
 • ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • ISO 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Na nadzornoj proveri IMS sistema održanoj 16.12.2017. godine od strane sertifikacionog tela QCERT CESNA, sprovedena je temeljna provera kompletne dokumentacije IMS sistema, njegovog osoblja i primene samog sistema, kako bi se osiguralo da su procesi u skladu sa novim revidiranim verzijama standarda.

  Navedeni Sertifikati garantuju da je Zebracon doo verifikovao poslovanje, koje je usklađeno sa novim verzijama standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, i time zadovoljio kompletne zahteve koje je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju u domenu svog poslovanja:
 • projektovanja, izrade, implementacije i prilagođavanja softverskih rešenja za upravljanje logističkim i proizvodnim procesima i bar-kod označavanjem
 • projektovanja rešenja, prodaja i iznajmljivanje uređaja u domenu termo štampe
 • uvoza i prodaje bar-kod štampača i čitača, rezervnih delova i opreme
 • servisiranja bar-kod štampača, RF terminala i ostale opreme i
 • veleprodaje potrošnog materijala

Rukovodstvo je izrazilo zadovoljstvo nakon uspešne sertifikacije, koja je rezultat posvećenog fokusa našeg Koordinatora IMS sistema u uspostavljanju i održavanju procesa u domenu našeg poslovanja. Koordinator IMS sistema je naporno radio kako bi ovaj poduhvat uspeo, i u narednom periodu ćemo demonstrirati rezultate funkcionisanja IMS sistema.

IMS koordinator je uspešno sertifikovan od strane NACOR-a za sprovođenje procesa tranzicije za oba standarda. Na obuci, koju je realizovana u saradnji sa NACOR-om, opisan je kompletan proces tranzicije i predstavljene su ključne promene oba standarda i njihov uticaj na organizaciju.

IMS sistem je samostalno razvijen u periodu od oktobra do decembra 2017. godine. Poduhvat je započeo temeljnom analizom celokupnog poslovanja, procesa i dokumentacije za svaki od tri sistema, kako bi se pripremio plan tranzicije, i osiguralo da nakon tranzicije IMS sistem bude usklađen sa poslovnim operacijama i procesima. Izvršena je revizija Politike IMS sistema, ciljeva organizacije, poslovnih procesa i kompletne dokumentacije, koja je nakon izmena usaglašena sa zahtevima novih verzija standarda.

Rukovodstvo je prepoznalo nove poslovne mogućnosti koje mogu da se realizuju nakon tranzicije na nove verzije standarda, kao i mogućnost da, kroz primenu IMS sistema, demonstrira svoju posvećenost u pružanju visokokvalitetnih proizvoda i usluga našim postojećim i novim Klijentima.

Integrisani sistem menadžmenta takođe znači da konstantno radimo na podizanju ekološke svesti, posebno u pogledu upravljanja otpadom, kao i da nastavljamo sa jakim fokusom na brigu o sigurnosti i zdravlju naših zaposlenih. Dobra poslovna praksa u oblasti upravljanja kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu je vitalna za uspešno poslovanje, te smo uspostavili Politiku IMS sistema, koja čini sastavni deo naše poslovne politike, sa ciljem poboljšanja celokupnog poslovanja organizacije, i možete je preuzeti na našoj web stranici: http://www.zebracon.rs/kontakt.php