Milan Atanacković

Direktor

Biljana Matić

Koordinator finansijskih i komercijalnih poslova

Tijana Donić

Koordinator administracije i poslovnih procesa

Dušan Milošević

Razvojni programer

Srđan Nikolić

Menadžer prodaje

Miloš Krstić

Tehničar za pružanje IT i tehničke podrške

Vladimir Ilić

Operater skladišta