sl

 

STREAMLOAD

Softverska platforma za praćenje proizvodnje i skladištenja StreamLoadTM Easy MES/WMS predstavlja osnovu rešenja za upravljanje proizvodnjom i skladištima.

  • StreamLoadTM Easy MES – Softver za praćenje proizvodnje (MES – manufacture execution system)
  • StreamLoadTM Easy WMS – Softver za magacinsko poslovanje (WMS – warehouse management system)

Brz i jednostavan interfejs, i modul za rad na ručnim terminalima, sa detaljnim informacija i pojednostavljenom navigacijom, olakšavaju privikavanje novih korisnika.
Platforma omogućava i beleženje radnog vremena, konfiguraciju izveštavanja, administraciju i uvezivanje lokacija.
Kompletno rešenje ključ u ruke obuhvata software, opremu (servere, termo printere, mobilne terminale) i potrošni materijal, kao i konsalting i tehničku podršku.