Uspešna sertifikacija IMS sistema u kompaniji Zebracon doo.
2. Decembar 2016

U želji da unapredimo poslovanje i zadovoljimo potrebe naših korisnika, doneli smo stratešku odluku o uvođenju i sertifikaciji integrisanog sistema menadžmenta.

  Nakon uspešne sertifikacione provere i uspešne sertifikacije dana 02.12.2016. godine od strane sertifikacionog tela ICDQ, Instituto de Certificación, S.L. verifikovano je poslovanje u skladu sa zahtevima standarda:
 • ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2004 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • ISO 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
  Navedeni Sertifikati garantuju da je Zebracon doo zadovoljio kompletne zahteve koje je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju u oblastima:
 • Implementacije i prilagođavanja softverskih rešenja za upravljanje logističkim i proizvodnim procesima
 • Bar-kod označavanja
 • Projektovanja rešenja
 • Prodaje i iznajmljivanja uređaja u domenu termo štampe
 • Uvoza i prodaje bar-kod štampača i čitača, rezervnih delova i opreme
 • Servisiranja bar-kod štampača, RF terminala i ostale opreme
 • Veleprodaje potrošnog materijala

Dobra poslovna praksa u oblasti upravljanja kvalitetom, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitom životne sredine je vitalna za uspešno poslovanje, te smo uspostavili Politiku Integrisanog menadžment sistema koja čini sastavni deo naše poslovne politike, sa ciljem poboljšanja celokupnog poslovanja organizacije.