Nastavljena višegodišnja saradnja sa kompanijom Milšped u oblasti print menadžmenta termo printera.
11. Mart 2016

U toku dosadašnje saradnje sa kompanijom Milšped u domenu print menadžmenta, Zebracon doo je ustupio termo printere marke PRINTRONIX i opremu za skladišta, obezbedio je potrošni materijal, kao i usluge servisa i održavanja uređaja i opreme.

U prethodnom periodu došlo je do proširenja saradnje u okviru koje smo za potrebe kompanije Milšped ustupili dodatne termo printere i opremu, zbog povećanog obima posla. Oprema i termo printeri su uspešno postavljeni, instalirani i pušteni u rad na lokacijama u skladištima.

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem da razvija dobre partnerske odnose, Zebracon će nastaviti da pruža kvalitetne usluge servisiranja, održavanja i tehničke podrške, sa ciljem stvaranja stabilnih i jakih odnosa sa kompanijom Milšped.