Potrošni materijal

  • U ponudi imamo širok asortiman nalepnica i ribona koje mogu zadovoljiti potrebe naših korisnika za različite uslove radnih okruženja, od kancelarijskih pa sve do magacina, proizvodnje, hladnjače, laboratorije…

Nalepnice i riboni

Nalepnice se dele po načinu štampe i vrsti materijala. Postoje dva osnovna načina štampe i to Direct thermal i Thermal transfer.

Direct thermal - podrazumeva štampu bez ribona ali se koristi posebna vrsta nalepnica (Thermo-eko nalepnice), koje na sebi već ima specijalan nanos mastila koji u dodiru sa glavom štampača i temperaturnim dejstvom direktno ostavlja otisak na nalepnici.

Thermal transfer- podrazumeva štampu sa korišćenjem ribona na kojima se nalazi mastilo sa kojim se dobija trajniji i izdržljivji otisak na nalepnicama različitih materijala.

Kada ste izabrali način štampe, sledi odabir vrste nalepnica a koje se dele na sledeće:
- Papirne bez termoosetljivog sloja
- Papirne sa termoosetljivim slojem (Thermo-eco i Thermo-top)
- Polipropilen (bele)
- Polietilen (bele)
- Poliester (srebrna)

Riboni i izbor pravog ribona zavisi od vrste materijala nalepnica ali i uslova korišćenja nalepnica. Shodno tome, postoje sledeći tipovi: Wax Riboni - za Paprine nalepnice Papir kao najčešće korišćen materijal zbog svoje cene i jednostavne upotrebe zahteva Wax ribon za štampu. Ova kombinacija se koristi za umerene uslove korišćenja nalepnica (kancelarija, skladišta, proizvodnja, transport,..), jer nisu otporne na spoljašnje uslove.

Wax/Resin Riboni - za Polipropilenske i Polietilenske Nalepnice: Polipropilen/polietilen je plastični materijal koji predstavlja savršeno rešenje za zahtevnija okruženja. Štampa se isključivo sa Wax/Resin ili Resin ribon-ima. To su riboni sa specijalnim nanosom mastila čiji je otisak otporniji i trajniji ali nisu potpuno otporne na dejstvo agresivnih hemikalija ili veoma teškim spoljnim uslovima korišćenja.

Resin Ribon - za Poliesterske nalepnice: Poliester je najkvalitetniji materijal koji možete koristiti u gotovo svim ekstremnim uslovima, pa mu je stoga i cena mnogo viša. Ove nalepnice je neophodno štampati najkvalitetnijom vrstom ribona - Resin ribon.

U našoj ponudi imamo veliki izbor dimenzija u odnosu na željenu širinu štampe, dužinu ribona, kao i mogućnosti štampača koji posedujete.

Samolepljivi džepovi

Samolepljivi džepovi (koverte) se koriste za pakovanje dokumentacije koja prati robu u transportu: za fakture, dostavnice, tovarne listove, itd.

Pozadina je samolepljiva i uklanjanjem silikonskog papira moguće je apliciranje na transportno pakovanje ili direktno na robu. Prednji deo izrađen je od polietilena i može biti providan radi boljeg pristupa ili može biti urađen u štampi.

Specifičan artikal sa jako bitnom karakteristikom – da obezbedi vrhunsku sigurnost dokumenata u transportu.