Online data validator

Printronix - Online data validator

Printronix T8000 sa ODV-2D verifikatorom

ODV-2D – jedinstveno, integrisano rešenje za štampu, verifikovanje i validiranje odštampanih 1D i 2D kodova

Od Printronix-a dolazi jedinstveno rešenje ovog tipa na tržištu. Naime štampa i kontrola štampanog sadržaja sada su moguće u jednom koraku tj u jednom „prolazu“. Na Printronix T8000 se nadograđuje ODV (online data validator) – verifikacija naštampanog sadržaja odmah po izlasku iz štampača. Vrši se provera ispravnosti ispisa barkoda po ISO standardima (korektnost ispisa, check suma, quiet zone barkoda i sl.) Ukoliko se utvrdi eventulana neispravnost barkoda na nalepnici, ista se poništava štampom rastera preko nevalidiranog sadržaja i radi se automatski re-print problematičnog barkoda. Na ovaj način izbegava se svaka moguća kasnije greška u lancu automatske identifikacije obeleženog mesta.

ONLINE Kontrola i verifikacija

  • Potpuno integrisana industrijska verifikacija nalepnica, bez prisustva osobe zadužene za kontrolu, koja svaki put obezbeđuje potpuno tačno rešenje.
  • Napredno štampanje bar-kodova uz kontrolu kvaliteta istog, koje uključuje i obeležavanje nalepnica koje nisu validne.
  • Štampa brzinom do 200 mm/sek i vrši potpunu kontrolu štampanog sadržaja i uz povratne informacije o rezultatima proverenog sadržaja.
  • Glava sa naprednim upravljanjem toplote koja omogućava preciznu štampu sitnog teksta bez mrlja.

Koliko vremena je potrebno Vašem radniku da preuzme odštampanu nalepnicu i izvrši etiketiranje paketa koji su pristigli u magacin, sa štampača koji ima fiksnu lokaciju, a da se pritom nalazi na određenoj udaljenosti od štampača?

Ovo utrošeno vreme se može znatno smanjiti, ako se svaki put vrši novo pozicioniranje štampača na novu lokaciju za etiketiranje paketa pristiglih u magacin.


Printronix PrintCart je rešenje koje omogućava mobilnost štampača, drugim rečima pokretna radna stanica sa sopstvenim napajanjem i postoljem za štampač.

Mobilnost, efikasnost i pouzdanost

Prenos mesta štampe – brzo i sigurno kada god je to potrebno – potpuno nezavisno funkcionisanje.
Smanjujete manipulativne procese kada god je potrebno naštampati određene nalepnice.
Klizni sistem za lako povlačenje štampača u stranu radi pristupa mehanizmu i zamene nalepnica i ribona.
Unapređeni sistem upravljanja baterijom omogućava nezavisan rad štampača i do 20 sati.
Brzo punjenje baterije za samo 4 sata.
Robusna, metalna konstrukcija koja štiti Vašu opremu i daje sve potrebne resurse za nesmetani rad u najzahtevnijim okruženjima.

PrintNet Enterprise – upravljanje flotom Printronix uređaja sa jednog mesta

Organizujte i kontrolišite sve Vaše termalne i RFID printere sa bilo kog mrežnog računara