Novosti

2nd December 2016

Uspešna sertifikacija IMS sistema u kompaniji Zebracon doo

U želji da unapredimo poslovanje i zadovoljimo potrebe naših korisnika, doneli smo stratešku odluku o uvođenju i sertifikaciji integrisanog sistema menadžmenta...

5th May 2016

Uspešno izvršena implementacija sistema za praćenje proizvodnje – Easy MES, u kompaniji Polipak!

Porastom proizvodnih kapaciteta, kompanija Polipak koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom polietilenske ambalaže i papirne galanterije se u svom poslovanju suočila sa nekoliko problema...