Kovertirke

Kovertiranje u koverte – insertacija dokumenata

  • Tehnologija insertacije podrazumeva da se naštampana dokumenta na zadati način saviju, insertuju i spakuju u klasičnu kovertu. Bilo da je ona sa prozorom ili bez, različitih veličina i načina savijanja, ovaj način pakovanja omogućava da se zapakuje više listova u jednu kovertu. Pri tom se kao dodatna kontrola može obezbediti praćenje toka pakovanja preko barkoda, OMR koda ili nekog custom rešenja, a sve po zahtevu korisnika. Dodavanje priloga, flajera ili koverata za odgovor jesu prednosti koje insertacija obezbeđuje. Pored toga izuzetna je modularnost, pogotovu većih sistema za pakovanje, koja omogućava integraciju u okviru postojećih print center rešenja. Od raznih vrsta postolja, izlaznih traka, kamera za praćenje do integracije za postojećim frankir sistemima za pripremu odlazne pošte.

Jednolisno pakovanje – pressure seal

  • Radi se o tehnologiji pakovanja kada od obrasca na kome se štampa, presavijanjem i pritiskom u pakerici, nastaje zapakovana forma – otuda i naziv pressure seal tehnologija. Obrasac na sebi ima već nanos hladnog lepka po ivicama, te se na upravo tim mestima u pakerici vrši slepljivanje u zapakovani format. Zavisno od veličine i izbora načina savijanja pakerici se zadaje traženi način pakovanja. Proces štampe kod ovog načina pakovanja može biti nezavisan (off-line) ili se kod posebnih pakerica može napraviti linija sa kompatibilnim modelima laserskih štampača (in-line). Koristi su višestruke: kontrola grešaka – jedan list uvek jedna koverta, nema potrebe za dodatnim troškom koverte – od lista na kome se štampa nastaje koverta, velika brzina i efikasnost rada i na kraju reč je o opremi koja se jednostavno i lako održava.

Inserterke

Hefter SI 1050

Hefter SI1050 je mala, kancelarijska oprema za kovertiranje personalnih dokumenata sa brzinom od 900 insertacija na sat. Namenjen manje zahtevnim korisnicima za obimom kovertiranja do 5,000 koverata mesečno. Mašina poseduje dva A4 podavača, kao i podavač priloga u fomatu 1/3 A4. Primena: pakovanje platnih listića, pakovanje marketing materijala, ppakovanje obaveštenja, izvoda, ios-a i sl.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod ili pogledajte video u nastavku:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!

Hefter SI 3350

Model SI3350 je osnovna konfiguracija u seriji 3000 Hefter-ovih pakerica. Namenjen za srednje zahtevne korisnike čiji obim kovertiranja ide do 50.000 koverata mesečno. Uz brzinu pakovanja od 3.000 koverata po satu može biti pouzdano rešenje za kritična mesta mailing-a. Upravo zato je kao i ostale pakerice iz serije izrađen od metalnih komponenti uz specijalno izrađene valjke koji omogućavaju dugo i nesmetano korišćenje. Primena: kovertiranje računa, izvoda, cirkularnih pisama i sl. Često, računi imaju više listova koji, naravno, moraju biti združeni i zapakovani zajedno, automatski i bez grešaka – rešenje je serija Hefter 3000.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod ili pogledajte video u nastavku:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!

Hefter SI 5250

Sistem za kovertiranje SI5250 je oznaka za osnovni sistem iz serije 5000 Hefterovih mašina za kovertiranje. Unapređena verzija nosi oznaku SI5450. Oba sistema su namenjena zahtevnijim korisnicima kada je automatska insertacija u pitanju. Uz brzinu pakovanja od 4.300 koverata po satu model SI5250 je projektovan za mesečno opterećenje do 100.000 insertacija. Moguće je zapakovati do 8 listova A4 veličine koji se savijaju na tri dela.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!

Pressure seal

Mailfinisher 4000

Mailfinisher 4000 je jedinstveno rešenje, gde se proces štampe i pakovanja objedinjuje u jednom koraku. Obrasci sa lepkom se postavljaju u štampač, gde se nakon štampe prosleđuju preko bridg-a u pakericu. Na taj način skraćuje se proces manipulacije dokumentima, ali i obezbeđuje tajnost podataka, jer je nemoguće videti naštampani sadržaj. Uz brzinu kovertiranja od 3.300 formi po satu i mesečni obim pakovanja 50.000 formi može biti idealno rešenje za srednje zahtevne korisnike. Veliki izbor kompatibilnih štampača koji se mogu povezati u liniju HP, Kyocera, Samsung, Lexmark, Canon itd.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod ili pogledajte video u nastavku:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!

Officemate 2D

Ovaj model je entry level rešenje za korisnike za obimom kovertiranja do 10.000 fomi mesečno. Lako podešavanje manuelnim putem načina savijanja (Z, C ili V). Može da pakuje obrasce do 14“ dužine. Detektuje povlačenje dva dokumenta. Izuzetno tiha, malih - office gabarita koji se savršeno uklapaju u radno okruženje. Uz pakovanje brzinom od 2.000 formi na sat omogućava da sve Vaše potrebe za kovertiranje završite brzo, lako i jednostavno bilo da pakujete račune, platne liste ili reklamne flajere.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod ili pogledajte video u nastavku:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!

Postmate 3

Uređaj namenjen zahtevnim mestima kovertiranja. Sa mesečnim obimom pakovanja do 100.000 formi mesečno može zadovoljiti zahteve velikih korisnika. Brzina rada mašine je 5.700 formi po satu. Automatski ulazni podavač, sa elektronski podesivim načinom savijanja. LCD displej nudi lako podešavanje rada. Prednost ovog modela je što može raditi nezavisno od štampača, ali se isto tako može opciono povezati i u liniju sa kompatiblinim štampačem. Opcije uređaja su izlazni magacini, trake i postolja.

Za više detalja preuzmite specifikaciju uređaja u .pdf formatu na linku ispod ili pogledajte video u nastavku:

Specifikaciju možete preuzeti ovde!