Easy WMS

Predstavlja rešenje za praćenje svih proizvodnjih procesa:

 • Kontrola kretanja sirovina
 • Formiranje poluproizvoda i kontrole kvaliteta
 • Planiranja, izdavanja radnih naloga
 • Real time MONITORING, itd.

Prednost naših rešenja je veća fleksibilnost i pristupačnost, jer su segmentirana tako da klijent može da ih konfiguriše neposredno, odnosno da se sam opredeli koje će segmente uključiti u svoju verziju. 'Rešenja po meri' kompanije Zebracon podrazumevaju: odabir i razvoj modula prema specifikaciji korisnika, uspostavljanje kontrole svih procesa, sledljivost u proizvodnji, puna kontrola kod skladištenja i uspostavljanje komunikacije i razmene podataka sa ERP sistemima korisnika.

Prikupljajući nephodne informacije iz svih proizvodnih procesa, easyMES rešenje daje preciznu sliku Vaših proizvodnih kapaciteta u realnom vremenu.

Prednosti korišćenja easyMES:

 • Planiranje proizvodnih procesa
 • Kraće vreme unosa podataka
 • Smanjenje trajanja proizvodnih ciklusa
 • Kontrola zaliha repromaterijala
 • Bolji kvalitet proizvoda
 • Smanjena interna razmena dokumentacije
 • Eliminacija gubitka podataka
 • Bolja usluga i operativna efikasnost
 • Alternativna rešenja za nepredviđene događaje