Uspešna implementacija Easy(MES)WMS sistema u kompaniji Polipak doo, na lokaciji u Beogradu.
06. Novembar 2017

Kompanija Polipak doo se bavi proizvodnjom polietilenske ambalaže i papirne galanterije. Nakon uspešne implementacije Easy(MES)WMS sistema na lokaciji u Batočini, Polipak je odlučio da proširi saradnju sa nama u domenu praćenja magacinskog poslovanja i na svojoj lokaciji u Beogradu, u Rakovici, gde se nalazi distributivni centar (magacin).

Polipak je, radi bolje kontrole i praćenja robe, uputio zahtev za implementaciju Easy(MES)WMS sistema, nakon čega je sprovedena analiza na terenu od strane Zebracon tima, i definisani su i popisani svi procesi u magacinu na navedenoj lokaciji.

Nakon uspešne implementacije sistema, izvršena je obuka zaposlenih za korišćenje Easy(MES)WMS aplikacije, kao i obuka za rukovanje uređajima za skeniranje (Zebra TC20 i M3 Mobile Scanner) i štampanje (Zebra Z4M plus). Pre puštanja sistema u rad (Go Live), izvršen je popis stanja robe u magacinu, kako bi se dobili početni podaci o stanju robe, koji su uneti u sistem, nakon čega je sistem i zvanično pušten u rad (Go Live) 06.11.2017 godine.

U skladu sa postavljenim ciljevima da realizuje nove projekte u oblasti informatizacije logističkih procesa, kao i razvijanja dobrih poslovnih odnosa sa dugogodišnjim Klijentima, Zebracon će nastaviti da pruža kvalitetne usluge i da kontinuirano radi na njihovom unapređenju, sa ciljem stvaranja stabilnih i jakih odnosa sa kompanijom Polipak doo.