easy MES/WMS

Softverska platforma za praćenje proizvodnje i skladištenja Easy MES/WMS predstavlja osnovu rešenja za upravljanje proizvodnjom i skladištima.

Od početka rada u oblasti Interneta, svoja rešenja baziramo na tehnologiji i proizvodima kompanije Microsoft. Easy MES/WMS softverska platforma je WEB aplikacija, razvijena po najmodernijim Microsoft tehnologijama (NET framework, ASP.NET i ASP.net MVC, SQL baze podataka):

Brz i jednostavan interfejs, i modul za rad na ručnim terminalima, sa detaljnim informacija i pojednostavljenom navigacijom, olakšavaju privikavanje novih korisnika na korišćenje sistema.
Platforma omogućava i beleženje radnog vremena, konfiguraciju izveštavanja, administraciju i uvezivanje lokacija.
Kompletno rešenje ključ u ruke obuhvata software, opremu (servere, termo printere, mobilne terminale) i potrošni materijal, kao i konsalting i tehničku podršku.