Uspešno izvršena implementacija sistema za praćenje proizvodnje – Easy MES, u kompaniji Polipak.
5. Maj 2016

Porastom proizvodnih kapaciteta, kompanija Polipak koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom polietilenske ambalaže i papirne galanterije se u svom poslovanju suočila sa nekoliko problema. Ovi problemi se odnose na brzinu i tačnost isporuke, povećan broj reklamacija na kvalitet gotovog proizvoda, kao i nedovoljnu iskorišćenost proizvodnih resursa. Stručni tim kompanije Zebracon je ponudio idejno rešenje za praćenje proizvodnih procesa u realnom vremenu – EasyMES sistem za praćenje proizvodnje, kao i za praćenje magacinskog poslovanja.

  Kao prvi korak, izvršena je kompletna business analiza postojećih proizvodnih procesa, koja je odredila i postavila sledeće ciljeve:
 • Integracija i komunikacija Easy MES sistema sa postojećim ERP sistemom
 • Upravljanje proizvodnim resursima:
  • Kontrola radnika
  • Kontrola vremena
  • Kontrola rada mašina
  • Kontrola kvaliteta
  • Kontrola proizvoda i poluproizvoda
  • Kontrola škarta
 • Sledljivost proizvodnih procesa – lot i batch numeracija, bar-kod obeležavanje, GS1- 128 standard
 • Rešenja u slučaju nepredviđenih situacija
 • Eliminisanje gubitaka podataka
 • Razvoj web orijentisanog okruženja

Rešenje ovog projekta se može opisati kao sistem koji objedinjuje, uređuje i obrađuje dnevne, mesečne i godišnje podatke stavljajući ih u funkciju planiranja kapaciteta, ocenjivanja efikasnosti i unapređenja procesa proizvodnje kao i poslovanja.

Zbog kompleksnosti proizvodnih procesa, koji uključuju veliki broj gotovih proizvoda, poluproizvoda, sirovina, mašina i zaposlenih…, odlučili smo u dogovoru sa Klijentom, da se razvoj idejnog rešenja odvija na lokaciji Klijenta-on-site, što se pokazalo kao veoma efikasan pristup za kreiranje korisnički orijentisane aplikacije, uz postepeno uvođenje i upoznavanje zaposlenih sa načinom rada sistema.

  Prilikom business analize, pored prepoznatih problema vezano za proizvodnju, takođe smo uočili da se zalihama ne upravlja dovoljno koordinisano, što dovodi do neusaglašenosti proizvodnje i potražnje, stvarajući višak zaliha gotovog proizvoda. Idejnim rešenjem je obuhvaćen i ovaj segment – praćenje magacinskog poslovanja. Ciljevi ovog segmenta obuhvataju:
 • Prijem i lociranje zaliha iz proizvodnje optimalnom putanjom kretanja
 • Upravljanje zalihama sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda u realnom vremenu
 • Sledljivost od magacina sirovina, kroz proizvodnju, do magacina gotovih proizvoda
 • Picking (komisioniranje) po FIFO principu
 • Tačnost i brzina isporuke
  Nakon završetka svih testnih faza i puštanja sistema u rad, izveštavanjem u realnom vremenu, Klijent je prepoznao ključne prednosti datog rešenja, a koje se odnose na:
 • Povećanu produktivnost
 • Uvid u trenutno stanje po proizvodu, po fazi rada i količini gotovih proizvoda
 • Pregled statusa pojedinačnih naloga i stepen iskorišćenosti kapaciteta na dnevnom i mesečnom nivou
 • Pregled pojedinačnih radnih procesa i stepen opterećenosti pojedinog radnog mesta
 • Efikasno i racionalno angažovanje zaposlenih i opreme
 • Formiranje dnevnog plana rada po radnim nalozima i planirano vreme angažovanja resursa
 • Kontrolu, transparentnost i praćenje procesa u realnom vremenu
 • Eliminisanje “uskih grla” u procesu proizvodnje
 • Realno planiranje proizvodnih kapaciteta za naredni period i poštovanje zadatih rokova, u skladu sa brojem porudžbenica i brojem potrebnih sati za realizaciju
 • Smanjen broj reklamacija, veću brzinu i sigurnost isporuke krajnjim kupcima
Zaključak

Obostranim angažovanjem timova kompanija Polipak i Zebracon, uspešno su postignuti svi zadati ciljevi projekta, pri čemu je Zebracon tim svojim know-how rešenjem doprineo da kompanija Polipak bude još fleksibilnija, konkurentnija i da se sa postojećim rešenjem lako može prilagoditi promenama na tržištu.