Nice Label

Globalna kontrola štampe

  • Širom sveta, na hiljade skladišta i prevoznika koriste Nicelabel rešenja svaki dan, sigurni u saznanju da će im takav sistem pomoći u poboljšanju profesionalnosti i povećanu tačnost isporuke krajnjem korisniku.
  • Nicelabel rešenja otvaraju brojne mogućnosti za sve procese u kompletnom lancu snabdevanja u cilju poboljšanja procesa. Sa bar-kod ili RFID tehnologijama Nicelabel Vam može obezbediti povećanu produktivnost, tačnost, kvalitet i fleksibilnost prilikom štampanja nalepnica i obeležavanja.

Dizajn i štampa

Designer express

Jednostavno kreiranje nalepnica
Wizard za laku konekciju na Excel bazu podataka
Jedna etiketa za više proizvoda
Windows drajveri sa preko 2500 vrsta štampača
Obuhvata preko 60 različitih vrsta bar kodova (1D, 2D)

Designer standard

Lako i profesionalno kreiranje bar kod nalepnica
Olakšajte štampanje etiketa vašim operatorima
Povezvanje sa postojećim bazama podatka (Access, SQL…)
Jednostavno kreiranje i grupisanje varijabli

Designer pro

Potpuna usaglašenost sa najstriktnijim standardima obeležavanja proizvoda
EasyForms omogućava štampu bez greške
Mogućnost rada sa velikim bazama podataka
Jednostavno kreiranje složenih varijabli
Mogućnost automatizacija štampe povezivanjem sa Automation Easy aplikacijom

Designer powerforms desktop

Eliminišite greške prilikom štampanja
Pojednostavite obeležavanje sa touchscreen aplikacijama
Povećajte vašu produktivnost definisanjem više različitih nalepnica kroz jednu univerzalnu formu
Integrisanje sa proizvodnim sistemima
Smanjite troškove razvoja softvera

Automatizacija

Automation easy

Jednostavna štampa bar kod nalepnica iz postojećih softverskih okruženja
Eliminisanje ljudske greške i povećanje zadovoljstva krajnjeg korisnika
Brza implementacija bez prilagođavanja postojećih aplikacija
Automatska štampa sa vaga, PLC računara i bar kod skenera
Profesionalni dizajn nalepnica u kombinaciji sa Desgner Pro softverom
Jednostavna nadogradnja na Automation Pro za podršku filtriranja XML formata

Automation pro

Centralizovana automatizacija bez potrebnog prilagođavanja
Eliminisanje ljudskih grešaka, poboljšanje efikasnosti i tačnosti podataka
Brze izmene i prilagođavanje nalepnica
Šabloni nalepnica koji odgovaraju svim modelima štamapača
64-bitna arhitektura obezbeđuje visok stepen stabilnosti na kritičnim mestima za štampu
Sertifikovan za rad sa vodećim industrijskim aplikacijama i okruženjima (Microsoft, Oracle)
Mogućnost dodavanja Control Center Pro softvera za bolju sledstvenost procesa

Automation enterprise

Upravalja štampom iz postojećih ERP okruženja - all in one arhitektura uključuje konektore, unapred definisana pravila povezivanja na postojeća poslovna rešenja, kao i servise za sakupljanje svih zahteva za štampu
In-memory procesuiranje pruža jednistvene performanse prilikom štampanja
In-memory procesuiranje je 100 puta brže naspram konstatne razmene podataka za štampu između aplikacija i servera
Smanjite operativne troškove i povećajte agilnost
Poboljšajte efikasnost procesa i tačnost podataka
Besprekorna integracija sa ugrađenim konektorima (SAP konektor, Oracle konektor)

Centralizovana kontrola

Control center pro

Upravljanje kompletnim dizajnom i štampanjem unutar kompanije
Zagarantovana kontrola svih procesa štampanja sa minimalnim rizikom odstupanaja od propisanih stadnarda
Control Center - administracija putem web modula
Pristup putem web browser-a
Jednostavno upravljanje profilima korisnika
Praćenje i revizija postojeće rute
Upravljanje štampačima u realnom vremenu
Jednostavno usklađivanje sa zahtevima kupca i internim zahtevima Evropske unije

Control center enterprise

Uspostavljanje kontrole centralizovanjem i upravljanjem sadržaja na nalepnicama
Pristup preko Web browser-a
Dizajn nalepnice sa bilo kog mesta - pokretanje dizajnera na bilo kom računaru bez potrebe lokalne instalacije
PC i Mac® podrška
Sinhronizacija podataka u relanom vremenu za sve korisnike
Regulatorna usklađenost i konzistentan kvalitet
Usklađenost sa FDA, GMP i sa ostalim standardima
Postavljanje odobrenja, radnih tokova i pravila
Bezbedonosne funkcije
Donosi krajnjim korisnicima sigurnost po pitanju svih standarda i regulativa, kao i prilagođavanje budućim kvalitativnim zahtevima

Powerforms web

Omogućava standardizovano obeležavanje kroz ceo lanac snabdevanja
Neuporediva, neograničena modularnost za celokupan lanac snabdevanja
Povećava efikasnost i smanjuje troškove ulaznih i izlaznih procesa u lancu snabdevanja
Usklađenost standarda i konstanta saradnja sa dobavljačima u cilju smanjenja grešaka
Zaštita brendova kao i svaka mogućnost falsifikovanja
Kontrola procesa štampanja
Prilagođavanje aplikacije bez pisanja i jedne linije koda
Upravljanje korisničkim pravima
Inegracija sa postojećim web aplikacijama